Objetivos ODS

Garapen jasangarria bultzatzeko enpresek abian jar ditzaketen sei ideia

Jasangarritasunaren eta Garapen Jasangarrirako Helburuen (GJH) garrantziaz gero eta kontzienteagoa den mundu honetan, herritarrek eta enpresek funtsezko zeregina dute praktika arduratsuak sustatzeko. Horren garrantzia kontuan izanda, artikulu honetan zenbait ideia aztertuko ditugu ikuspegi zehatz batekin: enpresek nola egin dezaketen aurrera etorkizun ekologikoagorantz eta zelan bat etor daitezkeen GJH horiekin.

Garapen Jasangarria bultzatzeko ideiak

Garapen jasangarria gero eta premiazkoagoa den kezka globala da, eta enpresek funtsezko zeregina dute horren aldeko praktika arduratsuak sustatzeko.

Sei ideia praktiko eta eraginkor, edozein konpainiak ezar ditzakeenak, eskaintzen dizkizugu ezarritako helburuak lortzeko. Horrela, planetari mesede egiteaz gain, bere irudia hobetuko du eta epe luzera aurrezkiak sortuko ditu.

1 Ekonomia Zirkularra sustatzea

Filosofia horrek produkzioaren eta kontsumoaren etapa guztietan murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea dakar. Horrek esan nahi du bizitza baliagarri luzeagoa duten produktuak diseinatzea, fabrikazioan material birziklatuak erabiltzea eta ekoizpen-prozesuan sortutako hondakinak ahalik eta gehien murriztea.

2 Energia berriztagarrien erabilera sustatzea

Energia-iturri berriztagarrietarako trantsizioa enpresa baten karbono-aztarna murrizteko modurik eraginkorrenetako bat da.
Horretarako, teknologietan inbertitu behar da, hala nola eguzki-paneletan, haize-energian edo biomasan; horrek karbono-emisioak gutxitzeaz gain, erregai fosilen mende gutxiago egotea ere ahalbidetzen du. Hori egitean, energia eskuragarriarekin eta ez-kutsatzailearekin (7. GJH) lotutako Helburu Globalak betetzen eta erresilientzia energetikoa hobetzen laguntzen dute.

3 Mugikortasun jasangarria sustatzea

Ideia hori karbono gutxiago isurtzen duten eta ingurumenarekiko adiskidetsuagoak diren garraiobideak sustatzeari dagokio. Horrela, konpainiek langileen artean mugikortasun hori sustatu dezakete bizikleten eta garraio publikoaren erabilera eta ibilgailu elektrikoen erosketa bultzatuz.
Bestalde, telelanari eta ordutegi malguei buruzko politikak ezartzeak nabarmen murriztu dezake joan-etorrien beharra.

4 Tokiko komunitateari laguntzea

Tokiko erakundeekin lankidetzan aritzea eta proiektu komunitarioetan parte hartzea garapen jasangarriari laguntzeko modu eraginkorra da.
Komunitatean jasangarritasunari buruzko kontzientzia sustatzen duten ingurumen-hezkuntzako programetan inberti dezakete enpresek, hondakinen kudeaketarekin edo ekosistemaren babesarekin lotutako gaiekin.

5 Karbono-aztarna neurtzea eta murriztea

Enpresa baten karbono-aztarna neurtzea eta murriztea funtsezko urratsak dira haren ingurumen-inpaktua ulertzeko eta minimizatzeko. Horrek esan nahi du berotegi-efektuko gasen emisioak ebaluatu behar direla enpresaren eragiketa eta jarduera guztietan, balioak murrizteko estrategia espezifikoak praktikan jartze aldera.
Ekintza horrek zuzenean laguntzen dio klima-aldaketarekin lotutako GJHari (13. GJH), eta enpresak etorkizun jasangarriarekiko duen konpromisoa erakusten du.

6 Lanean genero-berdintasuna sustatzea

Enpresek genero-berdintasuna bultza dezakete soldata-berdintasuna eta emakumeen lidergoaren sustapena bermatzen duten politikak hartzen dituztenean. Horrek, justizia-kontua izateaz gain, enpresan aniztasuna eta erabakiak hartzea ere hobetzen ditu, eta horrek emaitza hobeak ekar ditzake enpresaren funtzionamenduaren alderdi guztietan.

Laburbilduz, Garapen Jasangarrirako Helburuak sustatzea funtsezkoa da gaur egungo enpresa-munduan, emandako arrazoiengatik. Horrela, aipatutako ideiak martxan jartzean, enpresek etorkizun jasangarriagorantz egin dezakete aurrera, planetaren ongizateari eta GJHak lortzeari lagunduz, horiek funtsezkoak baitira mundu hobe baterako.