BBK Kunari buruz

BBK Kuna gizarte-berrikuntzarako leku bat da, eta Garapen Jasangarriaren Helburuekin (GJH) lotutako hainbat eragilek parte hartzen dute bertan, etorkizuneko erronkei erantzun guran era askotako irtenbideak eskaintzeko Bizkaiko gizarteari.

Helize laukoitza

Elkarrekin eta era transdiziplinarrean lan egiten dugu gizarteko eragile guztiekin: herritar, unibertsitate eta ikerketa-zentro, administrazio publiko eta enpresa pribatuekin.

Parte hartzeko metodologiak

Parte hartzeko hainbat formaturen alde egiten dugu, sexu-berdintasuna sustatuz eta modu inklusiboan: auzoko organo aholku-emailea, ikaskuntza-komunitateak, BBK Kuna proiektuak, gazte-komunitateak (The Future Game) eta prestakuntza.

Think Tank

Parte hartzeko gure proiektu guztien buruan Think Tank metodologia edo ideia-laborategia dago; bertan, parte-hartzaile bakoitzak bere ezagutzak eta ideiak azaltzen ditu, gizartearen erronkak aztertzeko eta konponbideak proposatzeko.

Etorkizunean pentsatzeko leku bat

Bizkaiaren etorkizunean erreferente izan gura dugu, eta, horretarako, gune ireki eta eraldatzaile bat daukagu, gizarte-sarean aldaketa positiboak sustatzeko gai izango dena herritarren ahalduntzearen bidez.

Ikuspegia

BBK Kunaren ikuspegiaren eta fokuen definizioan parte hartzen duten eragileak.

BBK Kuna proiektu inspiratzailea da, eta beste eragile batzuen esperientziaz elikatzen da, gizartearen hazkundean eta ongizatean lagunduko duten ekimenak garatzeko. Horretarako, BBK Fundazioaren eta BBK Institutuaren parte-hartzea dugu, maila estrategikoan zein operatiboan, lortu beharreko xedeak eta helburuak zehazteko motor gisa.

  • BBK Fundazioa
  • BBK Institutua

Ekosistema

BBK Kunaren Gizarte Berrikuntzako ekosisteman parte hartzen duten eragileak.

BBK Kunan modu parte-hartzailean lan egiten dugu gizarteko eragile guztiekin, hainbat sozializazio-planen bidez, etorkizuneko erronkei era bateratuan erantzuteko.

Helize laukoitza:

  • Enpresa pribatua
  • Akademia eta ikerketa-zentroak
  • Herritar antolatuak
  • Herri Administrazioa

Prozesua

Ekosistema aktibatzeko faseak eta tresnak.

Gure lan-metodologia hiru fasetan banatzen da: lehena, entzutea, planteatutako erronka aztertu eta interpretatuko dugu fase honetan; bigarrena, bitartekaritza egitea eta parte hartzea, non konexioak sortu eta inpaktuko konponbideak garatuko ditugun; eta hirugarrena, aktibatzea, balioztatutako proiektuak modelizatu eta ezarri ahal izateko.

  • Entzutea: Komunitate-topaketak eta ikaskuntza-komunitateak
  • Parte-hartzea eta bitartekaritza: Proiektu egoiliarrak
  • Aktibazioa: Kuna Hub eta prestakuntza.

Inpaktua

Gizarte-eragina duten programak sortzera bideratutako ekintza errealak Horren guztiaren ondorioz, enpresa berriak sustatu eta sortuko dira, auzoak parte hartuko du erakunde aholku-emaileen bidez, ikaskuntza-komunitateak eratu eta living lab-ak sortuko dira.

Aliantzak

Aliantza sendoak eraikitzen ditugu BBK Kuna Gizarte Berrikuntzan erreferente bihurtzeko.

Ikuspegi-partnerrak

Logo Copenhagen Institute for Futures Studies

Gizarte-berrikuntza eta tokiko errealitatea

BBK Kuna lan-metodologia

BBK Kunan Think Tank metodoaren aldeko apustua egiten dugu, hainbat gai diziplina anitzeko ikuspegitik jorratzeko baliabide gisa. Metodo horrek, era berean, eragileak motibatzen ditu ezaupideak modu praktikoan ikertu, konbinatu eta barneratzerako, 3 faseren bidez.

Entzutea

Globaletik tokikora eta makrotik mikrora

Funtsezko fasea da gizarte-erronkak ulertzeko, beraien inplikaziotik garrantziraino. BBK Kunatik maila teorikoagoan hautatutako fokuak eta gaiak lurrera jaitsiko dira, eta aplikazio hautemangarri edo ukigarriena fase honetan izango dute.

Bitartekaritza egin eta parte hartzea

Mobilizatzeko eta irtenbideak eraikitzeko konektatzea

Bigarren fasea konponbideen eraikuntzari, erronkei eta ekosistemako harremanei lotuago dago. Helize laukoitza oinarri hartuta, lan-ingurune heterogeneoak sortzen ditugu, gizarte-erronka baten inguruan ikuspegi ezberdinak ziurtatuko dituztenak.

Aktibatzea

Prototipatu, inplementatu eta eskalatzea

Irtenbide posibleak zehaztu ostean, konponbide horiek aktibatzeko fasea sartzen da; izan ere, BBK Kunan ideiak martxan jartzea eta gizartean eragin positiboa sorraraztea bilatzen dugu. Erronken konponbide horiek modelizazio-fase batetik igarotzen dira, izan dezaketen eragina balioztatzeko eta, horrela, ezarri ahal izateko.

BBK Kuna Institutoa

Bizkaiko erronka nagusiak landuko ditugu Daniel Innerarity (Globernance) buru duen eta Lurraldeko ahots erreferenteek osatuko dutenThink Tank baten bidez. Erakunde horrek erabakiko ditu Kuna gunean bertan landu beharreko gai garrantzitsuak, gizarte-berrikuntzarekin lotutako berariazko hainbat batzorderekin batera.

Parte-hartze taldeak

Proposatutako erronkei erantzuteko, honako parte-hartze talde hauek garatu ditugu:

Auzoko organo aholku-emailea

Deustuko Unibertsitatearekin batera, ausaz aukeratuko ditu San Frantzisko eta Bilbo Zaharra auzoetako ahots adierazgarriak, auzoak bere erronka nagusiei buruz duen iritziaren parte izateko.

Informazio gehiago

Ikaskuntza-komunitateak

Gure helburua herritarrei irekitako jakintza-gune bihurtzea da, prestakuntza-formatu parte-hartzaileetan, fisiko nahiz online formatuetan.

Kuna proiektuak

BBK Kunak, gainera, gizarte-berrikuntzarekin zerikusia duten proiektu egoiliarrak ostatatuko ditu, haien balio-proposamena bultzatzeko eta helize laukoitzeko hainbat eragilerekin (herritar, enpresa pribatu, unibertsitate eta prestakuntza-zentro, eta sektore publikoarekin) harremanetan jartzeko.

The Future Game

BBK Kunak, DOTekin batera, “The Future Game” lako programak jarriko ditu martxan, gazteen komunitateak aktibatzeko, lurraldearen erronketan eta Garapen Jasangarriaren Helburuetan parte har dezaten.

Prestakuntza

Gune zabalak izango ditugu sortzen ari diren gaiei eta trebetasun berriei buruzko prestakuntzarako.

Historia duen eraikina

1916an eraiki zenetik, Ricardo Bastidaren eraikina, Casa Cuna (Sehaska Etxea), Bilbo Zaharraren erdian, erreferente bat izan da Bilbon eta Bizkaian ongizatea, aukera-berdintasuna, gizarteratzea eta eskolaurreko hezkuntza abangoardiakoa sortzeko.

1914 – 1916

Ricardo Bastidak Casa Cuna (Sehaska Etxea) eraiki zuen.

1916 – 1930

Casa Cuna (Sehaska Etxea) erreferente bihurtu zen Bilboko eta Bizkaiko familien ongizate, higiene eta zainketetan.

1930etik aurrera

San Antonio Casa Cuna (Sehaska Etxea) Haurtzaindegia irekitzea eta eredua Bizkaia osora zabaltzea.

2018

BBK-k lekua erabiltzeko ideia-lehiaketa ireki bat abiarazi zuen, eta “KUNA: muga-ekimenak asmatzeko eta garatzeko ekosistema” aukeratu zuen ideia irabazle gisa.

2018 – 2020

Proiektuaren diseinua, BBKren eginkizunera eta Bizkaiko errealitatera egokituz eragile adituekin batera BBK Kuna, etorkizunean pentsatzeko gunea, taxutzeko.

2021

BBK Kuna irekitzea.