1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pandemia osteko Liburu Zuria

Liburu zuria gomendioen gida bikoitz bat da, erabakiak hobeto hartzen laguntzeko aztertu diren gobernantza-ereduetako funtsezko eragileei. Horretarako, proposatutako liburu zuriaren formatuak gida labur bat, laburpen exekutibo gisa, eta gomendio bakoitzaren garapen zehatza konbinatzen ditu.

Helburu nagusia gida bat eraikitzea da, bizi garen unea hobeto ulertzeko tresna gisa erabil daitekeena, baita diagnostiko egokiagoa egin ahal izateko ere, erabakiak hobeto hartzen laguntzeko eta ziurgabetasuna kudeatzeko giltzarri izango dena. Kudeaketa hori funtsezkoa da bai erakundeen mailan erabakiak hartzeko, bai herritarrekiko komunikazio aktiborako.  Horrela, emaitza bikoitza planteatzen da: alde batetik, komunikazio aktiboak eztabaida publikoa hobetzen lagunduko du; eta, bestetik, planteatutako gidak ziurgabetasun- eta trantsizio-testuinguruetan erabakiak modu informatuagoan hartzen lagunduko du.

Pandemiaren liburu zuriaren proposamena bat dator Horizon Europe Europako ikerketa-esparru berriak ikerketan genero-dimentsioa lehenesteko duen konpromisoarekin. Adibide gisa, NBEren txosten berriaren ildoari jarraituko dio; txosten horretan ondorioztatzen denez, koronabirusaren pandemiak areagotu egin ditu gizon eta emakumeen artean dauden desberdintasun ekonomikoak eta sozialak.

Onuradunak:

  • Bizkaiko herritarrak, oro har, eta, zehazki, pandemiak areagotutako desberdintasunek bereziki kaltetu dituen talde edo kolektiboak.
  • Arduradun politikoak, Bizkaiko hainbat kolektibo ordezkatzen dituzten erakunde publiko eta sozialak barne.
  • Osasunaren eta zainketen arloko profesionalak.
  • Gizarte zibileko elkarteak, bereziki ahulak diren eta 19-COVIDaren pandemiak eta haren ondorio sozioekonomikoek kaltetu dituzten kolektiboekin lan egiten dutenak, Bizkaian dihardutenak barne.

Ikertzaile nagusia: Cristina Astier

Skip to content