Zelan integratu GJHak ikastetxeetan

BBK Kunatik lagundu egin nahi dugu etorkizuneko erronkei erantzungo dieten irtenbide ugari eskaintzen Bizkaiko gizarteari, eta eskola-ingurunea oso zati garrantzitsua da. Artikulu honetan, aipaturiko helburu horiek ikastetxeetan integratzeko plan integral bat aurkezten dugu, etorkizun berdeagorako oinarri sendo bat sortzeko.

Garapen Jasangarrirako Helburuak integratzea

Prozesu honek ikuspegi planifikatu eta estrategikoa eskatzen du. Hemen ikastetxeek jarrai dezaketen plan zehatz bat aurkezten dugu.

Hasierako ebaluazioa

Lehen urratsa da eta, zalantza barik, funtsezkoa GJHak ikastetxeetan integratzeko. Abiapuntua ulertzeko eta ikuspegi estrategiko eta eraginkor baterako oinarri sendoa ezartzeko aukera ematen du:

  • Egungo egoeraren azterketa: lehenik eta behin, egungo egoeraren azterketa sakona egin behar da ikastetxean. Horren barruan sartzen da Garapen Jasangarrirako Helburuak jada zein arlotan jorratzen diren eta ikuspegi espezifikoagoa eskatzen duten arloak identifikatzea. Nabarmendu behar da garrantzitsua dela zuzendaritzaren eta irakasleen laguntza lortzea.
  • Helburuak eta jomugak zehaztea: Hurrengo urratsa da helmuga argiak ezartzea eta argi edukitzea zerrendatik zein helburu jorratuko diren eta zer epetan. Logikoa denez, horiek errealistak eta neurgarriak izan behar dute.

Ikasketa-planean txertatzea

Lehenik eta behin, edukiak garatu behar dira, GJHak modu eraginkorrean sartu ahal izateko irakasgaiak eta curriculum-arloak identifikatze aldera. Horren barruan sar daiteke berariazko moduluak sortzea edo Helburu Globalak diziplinarteko proiektuetan integratzea.

Era berean, funtsezkoa da irakasleei etengabeko prestakuntza ematea, bete beharreko helburuen zerrenda horrekin zerikusia duen guztia irakasteko eta ikasleei horren garrantzia ulertzen laguntzeko prestatuta egon daitezen.

Ikasleen parte-hartzea eta proiektuak

Sektoreko adituak garenez, ziur gaude helburuekin lotutako proiektu jasangarrietan ardaztutako ikasleen klubak edo lantaldeak sortzea dela ideia on bat. Horrela, ikasleen parte-hartze aktiboa sustatuko da.

Bestalde, proiektu jasangarriak ezartzea egokia izango da ikasleak jarduera praktiko eta esanguratsuetan inplikatzeko. Proiektu horiek tokiko gaiei edo gai globalei hel diezaiekete, eta, horri esker, beren ekintzek munduan nola eragiten duten ulertu ahal izango dute ikasleek.

Komunitatearekiko lankidetza eta baliabideak

Halaber, garrantzitsua da komunitateko erakundeekin aliantzak egitea, Helburu Globalekin lotutako proiektuetan lan egin dezaten. Zalantzarik gabe, horrek aukera ematen die ikasleei adituengandik ikasteko eta bizitza errealean bete beharreko helburuen aplikazio praktikoa ikusteko.

Era berean, arrakasta lortzekoegokia da helburu horietan oinarritutako hezkuntza-baliabideetara sarbide zuzena ematea irakasleei eta ikasleei. Adibide gisa, material didaktikoak, konferentziak, hitzaldiak eta enpresa edo proiektu jasangarrietarako bisitak jarriko ditugu.

Laburbilduz, GJHak ikastetxeetan integratzea inbertsio bat da etorkizun jasangarriagorako. Ondo egituratutako eta artikulu honetan deskribatutako jarduera-planaren urratsak modu antolatuan bilduko dituen plan baten bidez, ikastetxeek etorkizuneko belaunaldiak presta ditzakete erronka globalei modu informatuan eta konprometituan heltzeko. Helburu Globalak, mundu hobe baterako ibilbide-orria izateaz gain, hezkuntza eraldatzailerako aukera ere badira, gazteak ezberdintasuna markatu edo bestela jokatzeko ahaldunduko dituena.