1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Euskaragaz Egizu Match

Emaiozu buelta euskarari buruzko zure ikuspegiari eta aldatu hizkuntzarekin duzun harremana.

TESTUINGURUA

Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera (Eusko Jaurlaritza, 2016), Euskal Autonomia Erkidegoan biztanleriaren % 36,4arekin.

Ezagutzari dagokionez, azken 25 urteetan bilakaera positiboa izan da. Izan ere, euskararen ezagutza handitzen ari da batez ere bitarteko gazteen artean (16-24 urte).

Gaitasun-datuak onak badira ere, erabilera-datuak kezkagarriak dira: bilakaera neurrizkoagoa izan da azken 25 urteetan, eta, alderdi sozialez gain, hautapenezko erabakiak ere garrantzi handia du erabileran.

Halaber, gazteen parte-hartzea Eusko Ikaskuntzaren ardatz estrategikoa da.

Ahalduntzea bultzatzea. Gazteak gure gizartearen oraina eta etorkizuna dira, eta amesten eta prestatzen dugun etorkizun hurbil horretako liderrak ikusten ditugu.

METODOLOGIA

Aurkeztutako helburuak lortzeko, Eusko Ikaskuntzak diseinatu eta garatutako gizarte-berrikuntzako metodologia (GizarteLAB) erabiliko da.

GizarteLABek gazteen gaitasun sozialak garatzen ditu, ikaskuntza kolektiboa sustatuz eta erronkak lankidetzan gaindituz. Ahuleziak ebaluatzea, konponbideak prototipatzea eta esperientziak eskalatzea proposatzen du, gizarte-berrikuntzako ereduak + prototipo-metodologia arinak + berrikuntzarako gaitasunen garapena eta harreman-ebaluazioko metodologiak uztartuz.

Teknikak

Proiektuak bereziki azpimarratzen du gaitasunen garapena eta ekimen esperimentalen diseinua, gazteen ikuspegitik.

Horretarako, hainbat teknika erabiltzen dira, hala nola aurreiritziak iritzi bihurtzeko dinamikak, bizi-mapak, etorkizuneko mapak, enpatia-mapak, pertsonak, etab.  Gainera, prototipatze azkarreko teknikak erabiliz, parte-hartzaileek ekintza pilotu bat diseinatzen dute tokiko ekimen bat bultzatzeko.

Ikaskuntza esperimentala, iraunkorra eta eraginkorra proposatzen da beti, pertsonen arteko giroa konfiantzazkoa eta elkarrekiko errespetuzkoa izatea bilatzen den bitartean.

Inguruko gazteen arteko harremanak ardatz hartuta, euskararekiko egoeraren diagnostikoa egingo dugu beraien ikuspegitik, topikoak, aurreiritziak eta ahuleziak gainditzen eta indarguneez baliatzen lagunduko diguten jarduera-ildoak lantzeko.

SOZIOGRAMA

Euskaragaz egizu match ikaskuntza-komunitate programarako xede-taldea Bilboko gazteak, euskararen ezagutza desberdina eta hizkuntzarekiko jarrera desberdinak dituztenak, izanik, komenigarria izango litzateke talde ezberdinetako jendea erakartzea.

HELBURUAK

  • Bilboko gazteak euskararekiko sentsibilizatzea sustatzea.
  • Estereotipoak eta aurreiritziak eraistea.
  • Eremu formaletan zein informaletan euskararen erabilera eta ikaskuntza sustatzeko gakoak, ekintzak eta palankak identifikatzea.

NORENTZAT

Hartzaileak 15 eta 25 urte bitarteko gazteak izango dira, genero-oreka lortzen eta pluralismoa lortzen saiatuz jatorriari, kulturari eta euskara-mailari dagokienez.

Skip to content