Trantsizio digitalak eta sozialak: Bizkaian migratzaileak laneratzeko gakoak

Bizkaia lurralde inklusiboagoa bihurtzea migrazioaren eta enplegu digitaletan oinarritutako talentuaren ikuspegitik.

Etengabe aldatzen ari den mundu honetan, non teknologia eta berrikuntza funtsezkoak diren garapen ekonomiko eta sozialerako, arlo horietan talentu gaitua izateko beharra funtsezkoa bihurtzen da. Bizkaia, lurralde dinamiko eta indartsua den aldetik, ez dago errealitate horretatik kanpo.

Trantsizio ekonomiko eta sozialak: migrazioa eta aukerak sortzea

Migrazioa etengabeko fenomenoa izan da historian zehar, eta Bizkaia aukera berriak eta etorkizun hobea bilatzen duen jendearen lurralde hartzailea izan da. Hala ere, trantsizio ekonomiko eta sozial horiek ez dira beti errazak izaten. Migratzaileek askotan oztopoak izaten dituzte erabat gizarteratzeko, batez ere lan-merkatuan sartzeari dagokionez.

Laneratzeko oztopoak:

 • Jatorrizko herrialdeetan lortutako kualifikazioak eta esperientzia aintzat ez hartzea edo ez aitortzea.
 • Euskara edo gaztelania ikasteko zailtasunak.
 • Jatorriaren edo nazionalitatearen araberako diskriminazioa.
 • Harreman-sareetara eta enplegu-aukeretara sarbiderik eza.

Inklusiorako aukerak sortzea

Migratzaileen laneratzea sustatuko duten politikak eta programak ezarri behar dira, hala nola:

 • Kualifikazioak aitortzeko eta baliozkotzeko programak.
 • Hizkuntzari eta trebetasun digitalei buruzko prestakuntza-ikastaroak.
 • Ekintzailetza eta enpresen sorrera sustatzea.
 • Diskriminazioaren aurkako sentsibilizazioa eta borroka.
 • Laguntza-sareak sortzea.

Eten digitala eta talentua erakartzea: ikuspegi inklusiboa

Arrakala edo eten digitalak errealitate izaten jarraitzen du biztanleriaren sektore askotan, batez ere migratzaileen artean. Arrakala horrek mugatu egiten du mundu digitalak eskaintzen dituen aukeretarako sarbidea, eta horrek lan-merkatuan lehiatzeko desabantaila sortzen du.

Eten digitalaren arrazoiak:

 • Gailuetarako sarbiderik eta Interneterako konektibitaterik eza.
 • Gaitasun digital txikiak.
 • Teknologia berriak erabiltzeko zailtasunak.

Eten digitala ixteko ikuspegi inklusiboa:

 • Alfabetatze digitaleko programak eta IKT gaitasunetan prestakuntza.
 • Internetera eta gailuetara sarbide unibertsala sustatzea.
 • Gune digital inklusiboak eta irisgarriak sortzea.
 • IKTek garapen pertsonal eta profesionalerako duten garrantziaz sentsibilizatzea.

Ekintzarako deia: Bizkaia inklusiboagoa eraikitzea

Kuna-co Proiektuak deialdiak aukera paregabea eskaintzen du hirugarren sektoreko erakundeek, prestakuntza-zentroek, enpresek eta beste erakunde batzuek elkarrekin lan egin dezaten erronka honetarako irtenbide berritzaile eta eraginkorrak garatzeko. Hautatutako proiektuek finantzaketa eta laguntza teknikoa jasoko dute beren ideiak inplementatzeko eta gizartean eragin positiboa sortzeko.

Bizkaia inklusiboagoa, oparoagoa eta etorkizuneko erronketarako prestatuagoa eraiki dezakegu elkarrekin.

Proiektu horiek Garapen Jasangarrirako Helburuekin lotuta daude:

 • 1. GJH (Pobreziaren amaiera): munduan muturreko pobrezian bizi diren pertsonen proportzioa erdira jaistea hemendik 2030era bitartean.
 • 8. GJH (Lan txukuna eta hazkunde ekonomikoa): hazkunde ekonomiko iraunkorra, inklusiboa eta jasangarria, enplegu produktibo betea eta denontzako lan txukuna sustatzea.

Kuna-co Proiektuak deialdiari buruzko informazio gehiago izateko: https://kuna.bbk.eus/wp-content/uploads/2024/05/Bases-Kuna-co-Proiektuak-2024.pdf